کلینیک زیبایی دنیا تجاسم

آموزش حضوری

پکیج شروع طلایی

مهمترین آموزشاتی که باید در حوزه مراقبت پوست بدانید

پکیج VIP

تمامی مواردی که باید در این حوزه بیاموزید

پکیج بیوتی تراپیست میلیونر

جامع ترین دوره مراقبت از پوست به صورت خصوصی

آموزش اسید تراپی

۰ تا ۱۰۰ آنچه باید در مورد اسید تراپی بدانید

آموزش مزونیدلینگ

پکیج کامل آموزش مزونیدلینگ به صورت جامع